aA
„Wierzę głęboko, że moje wyjaśnienia nadadzą nową jakość informacji o Polsce. Jestem przekonana, że właśnie w dialogu i w porozumieniu będziemy wspólnie budowali dobrą przyszłość Unii Europejskiej” - powiedziała premier do europosłów w czasie debaty na temat Polski w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Beata Szydlo
Beata Szydlo
© AP/Scanpix

Dziękuję bardzo, że mogę dzisiaj w Parlamencie Europejskim opowiedzieć o Polsce. Dziękuję za umożliwienie - mam nadzieję - rzeczowej, dobrej, merytorycznej debaty. Dla mnie to jest bardzo ważne, abyśmy mogli rozwiać Państwa wątpliwości, jeżeli takie są, co do zmian, jakie wprowadzamy w Polsce – powiedziała premier do europarlamentarzystów.

Rząd wprowadza w Polsce dobrą zmianę – to decyzja obywateli

Premier mówiła, że w wyniku demokratycznych wyborów Polacy zdecydowali, że chcą, żeby zmiany, które zostały zaproponowane przez obóz rządzący zostały wdrożone. To jest decyzja polskich obywateli – podkreśliła.

Premier Szydło wyjaśniła, że dla polskich obywateli wolność, równość, sprawiedliwość i suwerenność, to wartości niezbywalne. To są wartości, o które Polacy walczyli przez długie lata i które cenimy sobie ponad wszystko (…) to są te wartości, na podstawie których wytyczamy rozwój naszego państwa – dodała.

Wydaje mi się, że głosy niesprawiedliwe, które oceniają Polskę są tylko i wyłącznie wynikiem niedoinformowania, czy też wygłaszane są przez tych, którzy mają złą wolę. Wierzę też głęboko, że oni są w mniejszości - powiedziała premier Szydło.

Powinniśmy budować naszą wspólnotę w oparciu o zaufanie

My Europejczycy powinniśmy budować naszą wspólnotę w oparciu o zaufanie, szanowanie różności i budowanie, w ramach naszego zróżnicowania, jedności jaką jest UE. Podjęliśmy to wyzwanie, bo drogie są nam wartości bezpieczeństwa i jedności. Wiemy doskonale, że tylko zjednoczona Europa, silna siłą swoich państw, jest w stanie przeciwstawić się wyzwaniom, które stoją przed nami, a o których musimy wszyscy razem rozmawiać – podkreśliła premier podczas wystąpienia w europarlamencie.

Beata Szydło mówiła, że Polacy są otwarci, by wspierać Europę w podejmowaniu wyzwań. Dodała, że jesteśmy częścią zjednoczonej Europy i to dla nas wielka wartość.

Premier polskiego rządu przypomniała, że „nasi przodkowie przelewali krew, byśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością, ale przelewali także krew za wolność innych narodów. Przez lata walczyliśmy o wolność i możliwość budowania własnej państwowości. Wywalczyliśmy to i nie damy sobie tego odebrać – podkreśliła.

Polacy wybrali program, który przede wszystkim skierowany jest do tych obywateli, którym po tych latach transformacji i uczestnictwa w UE nie najlepiej się w Polsce żyje – powiedziała premier.

Dodała, że wielu Polaków ma poczucie, że zostali w procesie transformacji pominięci. Chcemy zbudować Polskę równości, równych szans. Chcemy, by Polska rozwijała się jeszcze szybciej – powiedziała premier. Zaznaczyła, że w programie rządu są rozwiązania stosowane wielu krajach UE.

Wybory i decyzja naszych obywateli zobowiązały nas do tego, byśmy wprowadzali dobre zmiany, na które umówiliśmy się z Polakami i od początku działania naszego rządu to realizujemy – zapewniła premier. Dodała, że zrealizowano postulaty, które mają tworzyć fundamenty polskiego rozwoju. Robimy to zgodnie z prawem, szanując konstytucję, ustawy i traktaty europejskie – podkreśliła.

Zaznaczyła, że Polska czuje się częścią Unii Europejskiej. Byliśmy, jesteśmy i będziemy częścią Europy, tej Europy rozwijającej się, Europy równych szans. Tak sobie wyobrażamy Europę, że Europa będzie szanowała wszystkich Europejczyków – mówiła premier.

Chcę powiedzieć Państwu o Polsce, chcę wyjaśnić wszystkie wątpliwości

Nie widzę podstaw do tego, byśmy poświęcali tak wiele czasu polskim sprawom, gdyż wiele innych ważnych problemów dzieje się w Europie. Chcę powiedzieć Państwu o Polsce, chcę wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Wierzę głęboko, że z dobrą wolą, z jaką się tutaj spotkamy będziemy mogli po tej debacie wyjść w przekonaniu, że Polska jest silnym, dobrze rozwijającym się członkiem UE – mówiła premier.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z obowiązującymi w Europie standardami

Mówiąc o wątpliwościach części komentatorów premier Szydło podkreśliła, że Trybunał Konstytucyjny ma się w Polsce dobrze. Dodała, że zaledwie kilka godzin wcześniej podjął jedno ze swoich postanowień.

Wprowadzone przez nas zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z obowiązującymi w Europie standardami i w niczym nie odbiegają od uregulowań stosowanych przez inne kraje UE – wyjaśniała premier Szydło.

Dodała, że konieczna była zmiana tej ustawy, ponieważ w czerwcu 2015 r. poprzednia koalicja rządząca przyjęła ustawę, która została uznana w części za niekonstytucyjną.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że większość sejmowa nigdy nie dążyła do zdominowania Trybunału. Naszym dążeniem było jedynie zapewnienie równowagi. Zgadzamy się, aby 8 z 15 sędziów było wskazanych przez opozycję – powiedziała, dodając, że to zmiana, która radykalnie odróżnia nas od naszych poprzedników. Szanujemy opozycję i jej prawa, chcemy dialogu, wspólnego rozwiązywania spraw – zadeklarowała premier.

Zdaniem premier Szydło nie powinno budzić wątpliwości wprowadzenie zasady, że TK ma oceniać sprawy w pełnym składzie, ponieważ podobna reguła obowiązuje także w niektórych innych krajach Unii Europejskiej.

Premier Szydło zaznaczyła, że trwająca polemika wokół Trybunału ma charakter polityczny, a nie prawny.

Zmiany w mediach publicznych w niczym nie naruszają europejskich standardów

Zmiany w mediach publicznych, wprowadzone przez większość parlamentarną, w niczym nie naruszają europejskich standardów dotyczących publicznych nadawców. Co więcej, rozpoczęte przez nas zmiany są próbą przywrócenia mediom publicznym w Polsce autentycznego charakteru apolityczności i bezstronności. W przypadku wprowadzanych zmian wzorujemy się na rozwiązaniach, które stosowane są w wielu państwach Unii Europejskiej - powiedziała premier Szydło.

Zaznaczyła, że jedynym celem zmian w mediach, jakie wprowadza jej rząd, jest przywrócenie pluralizmu i równego dostępu wszystkich stron oraz wprowadzenie do nich standardów neutralności i rzetelności. Do tej pory wiele środowisk w Polsce podnosiło, że ta bezstronność, neutralność i obiektywizm nie jest zachowana – dodała premier.

Premier poinformowała, że przyjęta na początku stycznia nowelizacja tzw. ustawy medialnej miała na celu uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad mediami publicznymi, który nie tylko był niezgodny z europejskimi standardami, ale okazał się nieefektywny, prowadząc do zapaści finansowej mediów publicznych.

Niezbędne było rozdzielenie funkcji regulatora rynku mediów jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od realizacji właścicielskich kompetencji Skarbu Państwa, wyrażających się w mianowaniu zarządów podmiotów operujących na rynku medialnym – powiedziała premier Beata Szydło.

Przypomniała, że o konieczności przyjęcia takiego modelu wyraźnie mówi opinia Komisji Weneckiej z 2010 roku.

Obecnie rząd pracuje nad kolejną nowelizacją ustawy o Radiofonii zakładającą nadanie nowej formy organizacyjnej nadawcom publicznym oraz zapewniającą stabilne podstawy ich finansowania. Wzorujemy się w przypadku zmian wprowadzanych w mediach publicznych na rozwiązaniach które stosowane są w wielu państwach Unii Europejskiej – zaznaczyła premier.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest otwarty na dialog i na debatę

Chcemy budować w porozumieniu ze wszystkimi klubami parlamentarnymi dobre zmiany dla Polski. Jesteśmy otwarci na to, by wspólnie rozwiązywać polskie problemy. Myślę że dla nas wszystkich ważne jest to, byśmy w tych działaniach czuli wsparcie ze strony Unii Europejskiej – powiedziała premier Szydło.

Dodała, że chodzi o ty byśmy mieli poczucie, że Polska jako wolny, suwerenny kraj może liczyć zawsze na wsparcie i że w decyzjach dotyczących wewnętrznych spraw pozostaje zachowana nasza suwerenność.

Jestem gotowa udzielić wszelkich informacji, tak samo jak i wszyscy przedstawiciele mojego rządu

Polska to piękny kraj, Polacy to dumny naród. Chcemy być czempionem Unii Europejskiej. To są nasze marzenia. To są marzenia Polaków. Zbyt długo czekaliśmy na to, aby cieszyć się wolnością, sprawiedliwością i suwerennością, byśmy dzisiaj te ważne dla nas wartości zaprzepaścili – podkreśliła Beata Szydło.

Wierzę głęboko, że moje wyjaśnienia nadadzą nową jakość tych informacji, które uzyskaliście Państwo o Polsce. Jestem głęboko przekonana, że właśnie w dialogu i w porozumieniu będziemy wspólnie budowali dobrą przyszłość Unii Europejskiej – zakończyła swoje pierwsze wystąpienie premier Szydło.

Rzetelna informacja o sytuacji w Polsce

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu premier odniosła się również do wystąpień przedstawicieli poszczególnych frakcji. We wszystkich głosach pojawia się troska o UE, jej przyszłość i kształt. Polska chce, by Unia była stabilna, by nie była wstrząsana kryzysami. Polska nie wywołuje tych kryzysów, ale chce aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu polityki europejskiej – podkreślała premier Beata Szydło podczas drugiej części debaty.

Polska premier podziękowała europejskim politykom zarówno za głosy krytyki jak i wsparcia.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że w wypowiedziach na forum Parlamentu Europejskiego nie było wielu pytań o media i Trybunał Konstytucyjny. Mogę sądzić, że wynika to z tego powodu, że po prostu nie ma problemu, więc państwo nie macie o co pytać – stwierdziła premier Szydło. Dodała przy tym, że wtorkowa dyskusja ja ta jest kłopotem dla niej i wszystkich zgromadzonych w europarlamencie. Nie zgadzam się na to, by Komisja Europejska zastosowała w stosunku do Polski taką decyzję, jaką podjęto, ale jestem otwarta na informowanie – wyjaśniła premier.

Dyskusja o polskich sprawach w Polsce

Polska nie zasługuje na to, by w tej chwili być oceniana przez Komisję Europejską, w Polsce nie są łamane prawa człowieka ani zasady demokratycznego państwa prawa – przekonywała premier. Dodała, że w Polsce przestrzegana jest Konstytucja. Jesteśmy suwerennym państwem i wolnym narodem – zaznaczyła premier. Najlepszym dowodem na to, że Polska to państwo demokratyczne jest to, że także przebywający tu dziś polscy obywatele mogą wyrażać swoje niezadowolenie na protestach – mówiła premier.

Beata Szydło przekonywała także, że spór jest podstawą demokracji, ale polskie sprawy powinny być rozwiązywane w polskim parlamencie.

Powtórzyła, że ustawy o Trybunale Konstytucyjnym trzeba było zmienić z powodu niekonstytucyjnych przepisów. Odniosła się też do zarzutów pod adresem ustawy medialnej. Takie zasady, na jakich budujemy media w Polsce, są chociażby we Włoszech i w innych państwach europejskich. Nie robimy niczego, czego nie ma w innych państwach europejskich – powiedziała.

"Zróbmy wszystko, by Europa była wspólnotą sprawiedliwie rządzonych państw"

Premier odniosła się równieź do problemu migracji. Mówicie państwo o migrantach – to poważny problem. Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy. Ludzi, którym nikt nie chciał pomóc. O tym też trzeba rozmawiać – powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów zaznaczyła także, że nie chce, aby w Polsce narastały nastroje antyeuropejskie. Zróbmy wszystko, by Europa rozwijała się w spokoju i by była wspólnotą suwerennych, równych, sprawiedliwie rządzonych państw – kontynuowała premier.

Zakończenie debaty w Strasburgu

Podsumowując swoje wystąpienie w europarlamencie premier Beata Szydło raz jeszcze podziękowała za debatę i podkreśliła, że Polska jest demokratycznym państwem prawa. Nasza dyskusja i nasz wspólny dialog zbliża nas to do tego, co jest najcenniejsze – do wartości, jaką jest UE – premier zakończyła swoje wystąpienie w Strasburgu.

Przed wtorkową debatą premier spotkała się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem.

Na zaproszenie premier odbyło się także spotkanie Beaty Szydło ze wszystkimi polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego.

pl.delfi.lt
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Top naujienos

Nausėda: kitas etapas – teks grįžt prie sienų kontrolės klausimo papildyta (17)

Prezidentas Gitanas Nausėda neatmeta, kad situacijai dėl koronaviruso prastėjant, europiniu mastu...

Lenkija ir Nyderlandai viršijo ribą – dar kelias dienas saviizoliacija grįžus iš jų neprivaloma (9)

Pirmadienį šalyje įsigaliojo atnaujintas šalių sąrašas iš kurių atvykus privaloma 14 dienų...

Romas Švedas: elektros iš Astravo kaina gali tapti Kremliaus manipuliacijų įrankiu (191)

Už savikainą mažesne kainą pardavinėjama Astravo atominėje elektrinėje pagaminta elektra gali...

„Drąsos kelias“ nori Venckienės grįžimo į didžiąją politiką: nepavyks (102)

„ Drąsos kelias “ išreiškė pageidavimą kelti Neringos Venckienės kandidatūrą Seimo...

Elgėsi taip, lyg virusas būtų išnykęs. Dabar jis išplito visur (20)

Po pirmųjų sėkmingų pastangų pažaboti virusą dabar Japonijai tenka įvertinti realią padėtį...

Nausėda sutinka su Vyriausybės siūlymu Sausio 13-ąją paskelbti nedarbo diena (2)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako sutinkantis su Vyriausybės siūlymu Sausio 13 -ąją paskelbti...

Be baudų neapsieita: kaukių nedėvėjimas nemalonumus užtraukė keliolikai asmenų (36)

Savaitgalį Lietuvoje 18-kai žmonių buvo skirtos baudos dėl saviizoliacijos pažeidimų ir...

Patikrino, ar atostogauti Lenkijos pajūryje išties pigiau: dalijasi, kiek šeimai atsiėjo savaitė poilsio (95)

Viena iš dažniausių lietuvių atostogų krypčių – Lenkijos pajūris, kurį kraštiečiai...

Sekmadienį užfiksuota 10 naujų koronaviruso atvejų: 4 įvežtiniai, 2 užsikrėtimo aplinkybės neaiškios (317)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per vakar parą Lietuvoje...

Verslininkas Plungė apie situaciją darbo rinkoje: kuriame kartą tokių, kurie nedirba be tūkstančių (942)

Kuo paaiškinti fenomeną, jog Užimtumo tarnybai fiksuojant augantį bedarbių skaičių,...

|Maža didelių žinių kaina