Można stracić część niewykorzystanego urlopu

Sejm uchwalił poprawki do kodeksu pracy, zgodnie z którymi przy zerwaniu umowy o pracę ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop będzie wypłacany jedynie do trzech lat wstecz, o ile pracownikowi rzeczywiście urlop w tym czasie przysługiwał i w umowie nie zostało zapisane inaczej.
© DELFI / Tomas Vinickas

Za przyjęciem poprawek do kodeksu pracy we wtorek głosowało 77 posłów, 4 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu.

Pracownicy, którzy do 1 grudnia 2012 roku nie wykorzystali przysługującego im urlopu za ostatnie 3 lata pracy, będą mogli wykorzystać go do 1 listopada 2015 roku. Jeżeli w tym czasie zostanie zerwana umowa o pracę, pracownikowi będzie przysługiwać ekwiwalent pieniężny za cały niewykorzystany urlop.

Nowością w kodeksie pracy są też zapisy dotyczące sytuacji, gdy firma lub inna działalność gospodarcza w całości lub w części jest przejmowana przez nowy podmiot. W takiej sytuacji nowa firma, instytucja czy organizacja ma obowiązek zapewnić pracownikom niezmienione warunki pracy. Przejęcie firmy nie może być też powodem do zwolnienia pracowników. O planowanym przekazaniu firmy lub jej części pracownicy powinni być powiadomieni pisemnie najpóźniej 10 dni przed faktycznym przekazaniem firmy. Pracodawca zobowiązany też jest do poinformowania swoich pracowników o podstawie prawnej takiego kroku oraz o ewentualnych jego konsekwencjach finansowych lub innych dla pracownika.

Sejm uzgodnił, że pracodawca nie może zerwać umowy z pracownikiem z powodu zamiaru posiadania dzieci przez pracownika lub jego przynależności do związków. Uznaje się też, że w przypadku działalności zawodowej kościołów lub innych organizacji, których etyka opiera się na religii lub przekonaniach, wymagania co do wyznawanej przez pracownika religii bądź przekonań mogą być uzasadnione etyką organizacji. Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku przyjęcia do pracy pracownika.

Z Kodeksu Pracy zostały usunięte umowy, na podstawie których pracownik zobowiązany jest wykonywać prace w prywatnym gospodarstwie domowym pracodawcy. Umowy te będą ważne do dnia wejścia w życie poprawek, czyli 1 grudnia 2012 roku.

Do 1 grudnia rząd ma uchwalić przepisy, wprowadzające w życie poprawki do Kodeksu Pracy.

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 
Facebook pl.DELFI.lt