Poparcie społeczeństwa dla członkostwa Polski w UE

1 maja 2004 roku, po sześciu latach od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych – Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Idea integracji Polski ze strukturami europejskimi spotykała się już na początku lat dziewięćdziesiątych z bardzo przychylną reakcją społeczeństwa, uzyskując w sondażach CBOS wysokie, sięgające nawet 80% poparcie społeczne.
© Shutterstock nuotr.

Obecnie akceptacja członkostwa Polski w UE jest niemal powszechna i pomimo spadku poparcia dla UE w pierwszej połowie 2013 roku, już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku zaczęło ono rosnąć, by w marcu 2014 osiągnąć dawno nienotowany poziom 89%. Jak się wydaje, do umocnienia proeuropejskiego nastawienia przyczyniły się wydarzenia na Ukrainie, które uświadomiły Polakom znaczenie wyboru, jakiego dokonali opowiadając się za akcesją.

Oceniając członkostwo Polski w UE, Polacy doceniają przede wszystkim otwarcie granic i korzyści z tym związane, w tym możliwość podejmowania pracy za granicą, a także pozyskiwania pieniędzy z funduszy europejskich. W ostatnich latach szczególnie doceniana jest także poprawa stanu dróg i infrastruktury w Polsce oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego.

Dla wielu osób widoczny stał się rozwój miast i wsi związany z realizacją różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych. Niektórzy skłonni są nawet mówić w tym kontekście o skoku cywilizacyjnym, odbudowie kraju czy zbliżaniu się Polski do krajów Zachodu.
Wśród konkretnych dziedzin, które korzystają z funduszy unijnych, znalazły się m.in. gospodarka i rynek pracy. Badani wskazują zatem na dotacje dla firm, wspieranie przedsiębiorczości poprzez fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na promocję zatrudnienia poprzez dofinansowywanie staży dla bezrobotnych, kursów i szkoleń zawodowych.

Zwracano ponadto uwagę na swobodę podróżowania po UE, możliwość kształcenia się oraz dostęp do opieki medycznej w państwach Unii.
Wśród najczęściej wskazywanych pozytywnych skutków obecności Polski w UE znalazły się korzyści ekonomiczne: wzrost gospodarczy, inwestycje zagraniczne, dostęp do nowych technologii. Korzyści gospodarcze wiążą się z napływem pieniędzy z funduszy unijnych, ale także m.in. z uczestnictwem we wspólnym rynku. Brak barier celnych i rozwój handlu również należą do relatywnie często wymienianych pozytywnych następstw obecności Polski w UE.

Do plusów przynależności Polski do UE relatywnie często zaliczano także różnego rodzaju korzyści dla rolnictwa, wśród których wymieniano przede wszystkim wsparcie finansowe dla rolnictwa i rolników, a także poszerzenie rynku zbytu dla polskiej żywności.
Warto też zwrócić uwagę na utrzymane w tonie entuzjastycznym wypowiedzi na temat związanego z członkostwem w UE otwarcia na Europę, możliwości poznania innych narodów, likwidacji wzajemnych stereotypów i poczucia wspólnoty.

W kontekście wydarzeń na Ukrainie częściej niż w latach ubiegłych Polacy skłonni są dostrzegać pozytywny wpływ członkostwa w UE na bezpieczeństwo Polski - ich zdaniem Polska jako członek UE jest bardziej bezpieczna, niż byłaby pozostając poza Wspólnotą.

Już po rocznej obecności Polski w Unii Europejskiej znaczna grupa badanych oceniała, że integracja wpłynęła na poprawę samooceny Polaków. Obecnie, tak samo jak pięć lat temu, opinię taką wyraża co drugi ankietowany.

W ocenie społecznej przystąpienie do Unii Europejskiej miało korzystne skutki dla sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Utrwalone już jest przekonanie, że obecność Polski w Unii wzmocniła pozycję kraju w Europie.

(Konkretne dane procentowe poniżej).

Zdecydowanie więcej trudności sprawiło badanym wymienienie negatywnych aspektów członkostwa w UE. Niemal jedna piąta (19%) stwierdziła, że nie dostrzega minusów integracji, a więcej niż jedna czwarta (28%) nie potrafiła ich wskazać. Łącznie zatem prawie połowa badanych nie wymieniła negatywnych skutków związanych z przynależnością Polski do UE.

Mimo zauważalnej poprawy pozycji Polski w Europie po wejściu do Wspólnoty, znaczenie kraju na forum unijnym wciąż nie jest na miarę aspiracji Polaków. W ich odczuciu bowiem Polska nie ma wystarczającego wpływu na decyzje i działania UE. Wprawdzie członkostwo w Unii oznacza konieczność dostosowania prawa polskiego
do prawa unijnego oraz pociąga za sobą ograniczenie suwerenności państwowej, jednak wobec korzystnie ocenianego ogólnego bilansu integracji jest to – w odczuciu społecznym – cena, jaką warto zapłacić.

Wejście Polski do Unii Europejskiej budziło wiele nadziei, ale także obaw wynikających z niepewności co do skutków tej decyzji, jednak, jak pokazuje badanie CBOS, gdyby dziś Polacy mieli jeszcze raz podejmować decyzję w tej kwestii, byłaby ona taka sama.

Jakie
są plusy członkostwa Polski w UE?

OTWARTE
GRANICE: KORZYŚCI DLA OBYWATELI

Otwarcie
granic, swoboda przemieszczania się
,
układ z Schengen, ruch bezwizowy 31%

Swoboda
podejmowania pracy w UE
,
swoboda działalności gospodarczej i mniejsze

bezrobocie
w Polsce 17%

Swoboda
podróżowania
,
rozwój turystyki 3%

Możliwość
kształcenia, studiowania za granicą
2%

Korzyści
dla młodych
,
szanse dla młodych 2%

Łatwiejszy
dostęp do opieki medycznej za granicą
1%

FUNDUSZE
UNIJNE

Korzyści
finansowe
,
napływ
pieniędzy z funduszy unijnych
,
dotacje i projekty unijne –

ogólnie
30%

Inwestycje
w infrastrukturę drogową i kolejową

budowa dróg, autostrad, mostów,

ścieżek
rowerowych 11%

Rozwój
kraju
,
rozwój
miast i wsi
,
poprawa infrastruktury – ogólnie 8%

Korzyści
dla oświaty
,
szkolnictwa: boiska dla szkół, budowa/ remonty szkół,
przedszkoli;

programy
unijne w szkołach 3%

Wsparcie
rynku pracy, promocja zatrudnienia
:
dofinansowywanie staży dla bezrobotnych,

dofinansowywanie
młodych pracowników 2%

Dotacje
dla firm
,
dofinansowywanie gospodarki 2%

Wspieranie
przedsiębiorczości
,
fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2%

Korzyści
dla nauki
,
finansowanie nauki, wymiany studenckie, współpraca naukowa 1%

Korzyści
dla środowiska naturalnego
,
ekooczyszczalnie, dopłaty do kolektorów słonecznych 1%

Inwestycje
sportowe
:
orliki, stadiony 1%

Korzyści
dla kultury
:
modernizacja zabytków, wymiana kulturalna 1%

Skok
cywilizacyjny
,
odbudowa kraju - ogólnie 1%

Zbliżamy
się do UE
,
wyrównywanie poziomu w Polsce i innych krajach UE 1%

ROLNICTWO

Korzyści
dla rolnictwa
-
promocja polskiej żywności, dopłaty do rolnictwa 13%

GOSPODARKA
I WARUNKI ŻYCIA

Korzyści
dla gospodarki

rozwój gospodarczy i techniczny, stabilizacja gospodarcza, dostęp

do
nowych technologii, napływ kapitału zagranicznego, impuls
prorozwojowy 10%

Rozwój
handlu

artykuły z UE, brak barier celnych, rynki zbytu, lepsze relacje
handlowe 6%

Poprawa
materialnych warunków życia,
wzrost
płac 1%

BEZPIECZEŃSTWO
POLSKI I JEJ POZYCJA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Poprawa
bezpieczeństwa kraju
i
poprawa stosunków międzynarodowych, obrona przed Rosją,

wspólna
polityka zagraniczna 5%

Poprawa
pozycji Polski w Europie
:
wpływ na decyzje UE, głos Polski bardziej się liczy

na
forum europejskim 1%

OTWARCIE
NA ŚWIAT

Otwarcie
na świat,
integracja
ze światem, brak barier kulturowych, wzajemne poznanie,

likwidacja
stereotypów, poczucie wspólnoty 3%

WSPÓLNOTA
POLITYCZNA

Wspólna
polityka i współpraca w różnych dziedzinach
:
kultura, wymiar sprawiedliwości,

ogólnie:
wspólne działanie 1%

Ujednolicenie
prawa, lepsza kontrola stosowania prawa,
możliwość
odwoływania się

od
decyzji polskich sądów do europejskich trybunałów 1%

Kontrola
i nadzór UE
,
Unia nas pilnuje – ogólnie 1%

INNE
KONKRETNE PLUSY

Wolność
– ogólnie 1%

Więcej
demokracji
,
rozszerzenie demokracji bezpośredniej, wartości demokratyczne 1%

OGÓLNIKI:
duży
wpływ UE, bez UE nic byśmy nie mieli, jest lepiej
1%

BRAK
PLUSÓW, BRAK KORZYŚCI 6%

NIE
WIEM, NIE INTERESUJĘ SIĘ 13%

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 

Polska

Sejm RP: Masowe mordy popełnionie w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem (126)

11 lipca będzie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej – to jeden z zapisów okolicznościowej uchwały, którą podjął dziś Sejm.

Magdalena Antosiewicz: Hejt jest domeną Polaków. W Europie tak nie hejtują (8)

Blogerka nie czyta komentarzy na swój temat. Twierdzi, że osobowość człowieka i to, co sobą reprezentuje, można ocenić dopiero po jego poznaniu. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że hejt jest wszechobecny, choć jej zdaniem w Polsce przybiera znacznie większe rozmiary niż w innych krajach Europy.

Milion aut na prąd w 10 lat to nieunikniona przyszłość

Milion samochodów elektrycznych w 10 lat to nieunikniona przyszłość. Oczywiście w warunkach europejskich jest to dużo łatwiejsze do zrobienia. W warunkach naszych krajowych będzie nieco trudniejsze, gdyż nie mamy jeszcze pełnej infrastruktury, chociaż ona się bardzo szybko już rozwija – mówi newsrm.tv Patryk Mikiciuk, dziennikarz i pasjonat motoryzacji, Team TOTAL.

Za obniżenie wieku emerytalnego zapłaci młode pokolenie

Obniżka wieku emerytalnego zgodnie z popartym przez rząd prezydenckim projektem bez warunku wypracowania stażu pracy oznacza koszty rządu 10–15 mld zł rocznie. Eksperci alarmują, że w dodatku będą one narastać, bo obywatele żyją coraz dłużej, emerytów będzie więc przybywać szybciej niż osób pracujących. A to musi oznaczać wyższe opodatkowanie przyszłych pokoleń – uważa Jakub Borowski z Crédit Agricole.

W kilku Diecezjach Polski dyspensa od piątkowego postu

Wszystkim przebywającym na terenie archidiecezji warszawskiej Kard. Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od piątkowego postu. Racją dyspensy są Dni w Diecezjach przed Światowymi Dniami Młodzieży.
Facebook pl.DELFI.lt