Vida Montvydaitė: W ostatnich latach sytuacja mniejszości narodowych zmieniła się w lepszą stronę

 (16)
Według danych Departamentu Statystyki mniejszości narodowych na Litwie jest 15,8 proc. Najliczniejszą, około 200 tys. osób, jest mniejszość polska. Licznymi są również wspólnoty rosyjskie, białoruskie, ukraińskie.
© DELFI / Kiril Čachovskij

W 2011 roku liczba przedstawicieli różnych narodów na Litwie wyrosła do 154, więc nie jest dziwnym, że nowy Rząd odnowił działalność Departamentu Mniejszości Narodowych, który zlikwidowali konserwatyści i liberałowie. Celem Departamentu jest tworzenie przyjaznego otoczenia, które zapewniłoby płynną integrację mniejszości narodowych do społeczeństwa oraz stworzenia dogodnych warunków do zachowania tożsamości narodowej.

DELFI pyta dyrektorkę Departamentu Mniejszości Narodowych Vidę Montvydaitė, jakie zadania będą wykonywane w pierwszej kolejności, jaka jest misja departamentu?

Departament postrzegam jako instytucję dialogu kulturowego, dążącą do realizacji polityki mniejszości narodowych, broniąc interesów mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę, zachowując tożsamość narodową i zapewniając aktywny udział w życiu społecznym, politycznym i kulturowym kraju. Naszą misją jest nawiązanie szczerego dialogu z organizacjami mniejszości narodowych oraz dbanie o realizację ich poglądów i propozycji.

Jaka jest obecnie sytuacja mniejszości narodowych na Litwie, czy oddzielny przedstawiciel mniejszości narodowej poczuwa się częścią społeczeństwa państwa?

Można stwierdzić, że w ostatnich latach sytuacja mniejszości narodowych zmieniła się w lepszą stronę – młodzież po ukończeniu gimnazjum albo szkoły dobrze zna język państwowy, pojmuje system prawny i socjalny. Zauważamy, że takie osoby łatwiej znajdują zatrudnienie, aktywnie biorą udział w życiu politycznym państwa, dołączają do działalności kulturowej.

Jaką jest ta działalność kulturowa?

Można wymienić już tradycyjne, coroczne folklorystyczne festiwale „Pokrowskije kołokoła”, „Kwiaty polskie”, które otrzymują dofinansowanie od państwa. Nie mało uwagi poświęca się festiwalowi zespołów wspólnot narodowych „W krugu druzej”, festiwalowi sztuki uczniowskiej Litwy Wschodniej „Rytų Lietuvos žiedas”, Europejskie Dni Kultury Żydowskiej. Mamy nadzieję, że międzynarodowy festiwal „Baltijos aušros”, gdzie jest przedstawiana wielokulturowa Litwa, również stanie się tradycyjny.

Chyba zgodzi się pani, że południowo – wschodnia Litwa wyróżnia się na tle innych regionów kraju. Jaką jest misja departamentu w tym regionie?

Tak, rzeczywiście, region południowo – wschodniej Litwy jest swoisty. Tutaj mamy zamiar pomagać w integracji mniejszości narodowych poprzez oświatę nieformalną i życie kulturowe. Departament przewidują częściowe dofinansowanie imprez, spotkań, dyskusji organizowanych przez pozarządowe organizacje mniejszości narodowych. Ponadto, organizacje mniejszości narodowych mają możliwość korzystania z pomieszczeń departamentu podczas prób albo imprez, na realizację oświaty nieformalnej. Chcemy, żeby mniejszości narodowe odczuwali, że Litwa jest ich domem, Ojczyzną.

Mówi pani, że trwa współpraca, jednak słyszy się dokoła, że Litwini nie są szczególnie otwartym narodem. Co musimy w sobie zmienić, żeby się bardziej otworzyć?

Chociaż na Litwie pojawiają się problemy związane z różnorodnością kultur, jednak Litwa jest zgodnym i wielokulturowym państwem. Sądzę, że drobne nieporozumienia pojawiają się z przyczyny niewiedzy albo braku porozumienia. W tym przypadku naszym zadaniem jest zrozumienie zwyczajów i tradycji obok mieszkających narodów. Oświata, poznanie, dialog – to kamienie węgielne otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Na Litwie działa sześć ośrodków kultury mniejszości narodowych. Wykorzystamy je do rozpowszechniania kultury w regionach oraz kształtowania tolerancji narodowej.

Czy departament planuje dołączyć do inicjatyw, których zadaniem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych?

Tak. Wspieramy różnorodną działalność – dyskusje, konsultacje nt. oświaty obywatelskiej, dziedzictwa historycznego. Udzielamy szczególną uwagę programom oświaty nieformalnej mniejszości narodowych, poprzez które dąży się do pielęgnowania zwyczajów, tradycji i folkloru. Do tego celu idealnie pasuje działalność szkółek niedzielnych mniejszości narodowych.

Czy departament będzie prowadził działalność prewencyjną, dążąc do uniknięcia manipulacji propagandowych?

Ja już wspominałam, do niezgody na tle narodowościowym podżega brak informacji albo jej błędne podawanie. Brak wiedzy, niechęć zrozumienia, przedwczesne nastawienie i kłamstwa są największymi wrogami. Szkoda, że niektórzy politycy, dziennikarze czy komentatorzy są wierni swemu albo narzuconemu poglądowi i nie próbują wgłębić się, jaka sytuacja jest naprawdę. Będziemy formowali otwarte społeczeństwo i jego zdanie poprzez poznanie. Już teraz współpracujemy z przedstawicielami różnych dziedzin, dla których udostępniamy różnorodną informację. Ludzie stają się bardziej wyrozumiali, tolerancyjni, kiedy nieznane poznają bliżej. Pomimo tego, wkrótce ogłosimy konkurs dla dziennikarzy, poprzez który zachęcimy do dialogu różnych kultur. Naszym celem jest promowanie międzykulturowego dialogu, pielęgnowanie zgody i sprawiedliwości. Rozpowszechniamy informację pragnąc pomóc ludziom wyzbyć się stereotypów i strachów.

Niektórzy mogą twierdzić, że problemy mniejszości narodowych na Litwie są od dawna znane i podstawowym zadaniem jest znalezienie sposobu na ich rozwiązanie.

Sądzę, że powinniśmy zapewnić ścisłą współpracę instytucji państwowych z mniejszościami narodowymi i całym społeczeństwem. Widzimy, że Rząd jest na to przygotowany, więc Litwa może dalej kroczyć drogą Europy wzmacniając solidarność mniejszości narodowych i bronić ich praw, dziedzictwa kulturowego oraz języka.

Dziękujemy za rozmowę.

Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2015 roku. Pierwszą instytucją o podobnym charakterze był założony w 1989 roku Departament Narodowości. Później został przemianowany w Departament Problemów Regionalnych, który zajmował się przeważnie sprawami narodowościowymi południowo – wschodniej Litwy. W 1997 roku został przemianowany w Departament Mniejszości Narodowych i Uchodźstwa, który współpracował również z Litwinami za granicą. W 2010 roku Rząd zlikwidował departament, a sprawy przekazał w gestię Ministerstwa Kultury, Oświaty i Nauki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecny Rząd wznowił działalność departamentu. W jego składzie będzie pracowało 14 osób: historycy, politolodzy, prawnicy, filolodzy.

Rząd zatwierdził Narodowy Program Postępu, który określa rozwój państwa na 2014 – 2020 lata. Jednym z celów programu jest promowanie integracji mniejszości narodowych, zapewniając zachowanie tożsamości etnicznej, udział w życiu publicznym i zgodę w stosunkach narodowościowych.

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 

Litwa

Życzenia Świąteczne, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb na Dakarze (50)

Życzenia noworoczne prezydent Dalii Grybauskaitė, Orędzie Noworoczne Prezydenta RP, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb będą polować na dobry wynik na Dakarze.

Sejm RL za wzmocnieniem współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą sukcesy w imprezach sportowych na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie (14)

Sejm przyjął rezolucję w sprawie wzmacniania ścisłej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą kolejne sukcesy w imprezach sportowych odbywających się na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie.

"Nacjonalizm litewski" nie trafił do Sejmu RP, nagrodzono zasłużone Polki, Magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach (14)

Bulwersująca poprawka uznająca litewski nacjonalizm za ustrój totalitarny, nagrodzono zasłużone Polki, magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, dyskusja „Agenda na przyszłość: synchronizacja polityki w obliczu wyzwań”, Koncert bożonarodzeniowy „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Restart stosunków polsko-litewskich, nie będzie funduszu na rozwój Wileńszczyzny, zmarł Jan Mincewicz, Kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża (25)

W programie nowego rządu znalzło się miejsce na naprawę stosunków z Polską, minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius na spotkaniu ministrów MSZ NATO w Brukseli zaprosił ministra MSZ RP Witolda Waszczykowskiego do Wilna, kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża.

Grupa parlamentarna "3 Maja" na rzecz Wileńszczyzny, „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", Steczkowska i Tchakounte w Wilnie, Festiwal Poezji Słowiańskiej (1)

W Sejmie RL powołano grupę parlamentarną "3 Maja", której zadaniem będzie opracowanie długoterminowej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie, nauczyciel i działacz społeczny Žilvinas Radavičius zaprosił na tradycyjne „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", koncert Justyny Steczkowskiej, koncert króla bluesa Rolanda Tchakounte, Festiwal Poezji Słowiańskiej.
Facebook pl.DELFI.lt