Ranking samorządów 2014. Rej. wileński - w dół, rej. solecznicki - w górę

 (11)
Samorząd m. Kłajpedy zajął pierwsze miejsce wśród miejskich samorządów, Samorząd rej. Kowieńskiego – wśród samorządów rejonowych. Samorząd rej. Wileńskiego zaliczył spadek, Samorząd rej. Solecznickiego - w górę. Ranking opublikował Litewski Instytut Wolnego Rynku.
© DELFI / Audrius Solominas

Litewski Ranking Samorządów bierze pod uwagę swobodę ekonomiczną w samorządzie oraz efektywność zarządzania. Pod uwagę brane były czynniki ważne dla mieszkańców: gospodarka komunalna, transport, oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna; dla inwestorów: inwestycje i rozwój, podatki; zarządzanie: budżet, zarządzanie majątkiem, administracja.

Opierając się na danych z 2013 roku, 42 samorządy popadły w długi. W ciągu 2013 roku dług wzrósł o 118 mln litów. Tylko w 18 samorządach dług się zmniejszył.

Dane najnowszego rankingu ujawniły również pozytywne tendencje. Samorządy rezygnują z niewykorzystywanych budynków i niepotrzebnego biznesy, jak na przykład samorządowe zakłady pogrzebowe czy fryzjernie.

„To jest pozytywna tendencja, która pokazuje, że samorządy zaczynają rozumieć, że strzyżenie i kąpanie swoich mieszkańców nie jest pracą zadaniem samorządów” - stwierdził ekspert Instytutu Laurynas Rekašius.

W skrócie:
Ranking samorządów miejskich. Kłajpeda (81 punktów ze 100 możliwych), Wilno (75), Poniewież (63,6), Kowno (61,3), Olita (56,9), Połąga (38,4), Szawle (34,1).
Ranking samorządów rejonowych. TOP 5: rejon kowieński (70,2), rejon płungiańki (68), rejon kłajpedzki (65,8), rejon druskiennicki (63,9), rejon kiejdański (63,6).

Samorząd rejonu Wileńskiego zebrał 44,3 punktów i zajął 39 miejsce z 53 samorządów.
O gorszym miejscu iż w roku ubiegły przesądziły niższa ocena inwestycji, zarządzania majątkiem oraz budżetu.

Tylko część niewykorzystywanych budynków została wciągnięta na listę prywatyzacji. Wzrosła liczba samochodów należących do samorządu. Negatywnie oceniono podwójny wzrost zadłużenia. Inwestycje materialne zmniejszyły się o 20 proc. Również zmniejszyła się ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wydawanych zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i budowę. W analizie wyników samorządu podkreśla się, że Samorząd rej. Wileńskiego został ukarana na podstawie 4 artykułu Ustawy o konkurencji za stworzenie wyjątkowych warunków dla dostawcy usług komunalnych.

Samorząd został lepiej oceniony w dziedzinie gospodarki komunalnej, opieki socjalnej i administracji. Niższe niż średnia krajowa ceny na ogrzewanie i wodę wpłynęły na lepszą ocenę gospodarki komunalnej. Do oceny dołączyła również pracująca bez strat samorządowa spółka grzewcza. Na opiekę socjalną wpłynęły następujące czynniki: zmniejszył się poziom bezrobocia, liczba osób pobierających zapomogę socjalną oraz rekompensatę za ogrzewania. W dziedzinie administracji chwalono samorząd za rozpatrzenie w terminie większości (98,8 proc.) zgłoszeń mieszkańców.

Samorząd rejonu Solecznickiego zebrał 43 punktów i zajął 45 miejsce z 53 samorządów.
Na lepsze miejsce niż w roku ubiegłym złożyły się lepsze oceny gospodarki komunalnej, oświaty oraz opieki socjalnej.

Pozytywnie oceniono samorządowe spółki dostarczające ogrzewanie, przerabiające odchody oraz administrujące domy mieszkalne, których działalność była dochodowa. Na pozytywną ocenę wpłynęła niższa niż średnia krajowa cena za ogrzewanie. Zwiększyła się efektywność wykorzystywania pomieszczeń szkolnych, jak też spadł poziom bezrobocia i ilość osób pobierających zapomogę socjalną.

W zajęciu wyższej pozycji przeszkodziła gorsza ocena ochrony zdrowia, inwestycji oraz podatków. Zmniejszyła się liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych liczonych na jednego mieszkańca, jak też liczba wydawanych zaświadczeń na prowadzenie działalności gospodarczej i budowę. Maksymalny 4 proc. podatek na niewykorzystywaną ziemię negatywnie wpłynął na ocenę dziedziny podatków.

Interaktywną mapkę można znaleźć tutaj

Dołącz do nas na Facebook'u. Bądź poinformowany

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 

Litwa

Życzenia Świąteczne, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb na Dakarze (49)

Życzenia noworoczne prezydent Dalii Grybauskaitė, Orędzie Noworoczne Prezydenta RP, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb będą polować na dobry wynik na Dakarze.

Sejm RL za wzmocnieniem współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą sukcesy w imprezach sportowych na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie (14)

Sejm przyjął rezolucję w sprawie wzmacniania ścisłej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą kolejne sukcesy w imprezach sportowych odbywających się na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie.

"Nacjonalizm litewski" nie trafił do Sejmu RP, nagrodzono zasłużone Polki, Magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach (14)

Bulwersująca poprawka uznająca litewski nacjonalizm za ustrój totalitarny, nagrodzono zasłużone Polki, magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, dyskusja „Agenda na przyszłość: synchronizacja polityki w obliczu wyzwań”, Koncert bożonarodzeniowy „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Restart stosunków polsko-litewskich, nie będzie funduszu na rozwój Wileńszczyzny, zmarł Jan Mincewicz, Kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża (25)

W programie nowego rządu znalzło się miejsce na naprawę stosunków z Polską, minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius na spotkaniu ministrów MSZ NATO w Brukseli zaprosił ministra MSZ RP Witolda Waszczykowskiego do Wilna, kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża.

Grupa parlamentarna "3 Maja" na rzecz Wileńszczyzny, „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", Steczkowska i Tchakounte w Wilnie, Festiwal Poezji Słowiańskiej (1)

W Sejmie RL powołano grupę parlamentarną "3 Maja", której zadaniem będzie opracowanie długoterminowej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie, nauczyciel i działacz społeczny Žilvinas Radavičius zaprosił na tradycyjne „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", koncert Justyny Steczkowskiej, koncert króla bluesa Rolanda Tchakounte, Festiwal Poezji Słowiańskiej.
Facebook pl.DELFI.lt