Na integrację Romów 5 milionów litów

 (9)
Litwa w ciągu najbliższych trzech lat zamierza przeznaczyć 5,458 mln litów na integrację Romów. Taka kwota została przewidziana w zatwierdzonym przez ministra kultury Arūnasa Gelūnasa planie integracji Romów ze społeczeństwem w latach 2012-2014. Z puli tej zostanie sfinansowana oświata oraz działania mające na celu ochronę romskiej kultury i tradycji.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Dokument przewiduje takie działania jak: organizowanie prelekcji dla romskich dziewczynek i kobiet, dotyczących higieny i warunków sanitarnych, przygotowanie dla dzieci kolonii z zajęciami o zachowaniu tożsamości etnicznej, podjęcie kwestii nieformalnego kształcenia, przygotowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci romskich w Centrum Społeczności Romskiej, utworzenie dwóch etatów dla asystentów nauczycieli pracujących z dziećmi romskimi.

Przewiduje się również informowanie dorosłych Romów o obywatelstwie litewskim, o procedurach związanych z wydawaniem dowodów osobistych, paszportów, zezwoleń na pobyt na Litwie, a także rozwijanie umiejętności pracy z komputerem, organizowanie kursów języka państwowego, nieformalne kształcenie.

Odpowiednie instytucje zostaną zobowiązane do zebrania informacji o ofiarach ludobójstwa Romów w latach 1941 – 1945 oraz wydania broszury na ten temat, zebranie folkloru romskiego i wydanie płyty z tradycyjnymi pieśniami, wydanie ilustrowanego albumu o historii Romów.
Do programu nauczania ogólnego mają zostać włączone materiały o historii i kulturze romskiej.

Poza tym, zostaną zorganizowane seminaria edukacyjne i dyskusje o równości szans i dyskryminacji dla urzędników państwowych, przewiduje się propagowanie kultury, tradycji romskich oraz przestrzegania praw w środkach masowego przekazu.

Przewiduje się, że realizacja tego planu wpłynie pozytywnie na sytuację społeczności romskiej i dialog międzykulturowy.

Z informacji zebranych przez Ministerstwo Kultury wynika, że w ciągu ostatniej dekady liczba uczniów pochodzenia romskiego w szkołach wzrosła z 276 w roku szkolnym 1996-1997 do 572 w roku szkolnym 2011-2012. Mimo to, wielu romskich uczniów kończy edukację po szkole początkowej lub podstawowej.

Dzieci romskie w szkołach uczą się średnio przez 6-7 lat. Około 25 proc. Romów uczęszczało tylko do szkoły początkowej i ukończyło 4 klasy.

Większość Romów nie ma wykształcenia podstawowego i średniego, co znacznie redukuje ich szanse na rynku pracy. Z badań wynika, że bezrobotnymi pozostaje 56,7 proc. pełnoletnich Romów. 40,7 proc. ankietowanych Romów twierdziło, że w momencie badania posiada jakąś pracę lub zajęcie. Najczęściej jednak jest to praca w szarej strefie – zbieranie złomu, wróżenie, sprzedaż na targowiskach. Umowę o pracę ma 8,7 proc. Romów, bez umowy z pracodawcą pracuje 6,1 proc. ankietowanych. Świadczenia socjalne są głównym źródłem dochodu dla ponad 1/3 romskich respondentów.

Z danych Urzędu Rzecznika Równych Możliwości (Lygių galimybių kontroleriaus įstaiga) wynika, że w 2010 r. skargi od przedstawicieli społeczności romskiej stanowiły 25 proc. wszystkich wniesionych skarg dotyczących dyskryminacji ze względu na narodowość, rasę i pochodzenie etniczne. W ubiegłym roku od Romów nie wpłynęła żadna skarga, jedno postępowanie wszczęto z inicjatywy Rzecznika.

Według danych Litewskiego Centrum Badań Społecznych, w 2011 nawet 64,6 proc. ankietowanych nie chciało mieć za sąsiada Roma.

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 

Litwa

Życzenia Świąteczne, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb na Dakarze (49)

Życzenia noworoczne prezydent Dalii Grybauskaitė, Orędzie Noworoczne Prezydenta RP, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb będą polować na dobry wynik na Dakarze.

Sejm RL za wzmocnieniem współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą sukcesy w imprezach sportowych na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie (14)

Sejm przyjął rezolucję w sprawie wzmacniania ścisłej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą kolejne sukcesy w imprezach sportowych odbywających się na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie.

"Nacjonalizm litewski" nie trafił do Sejmu RP, nagrodzono zasłużone Polki, Magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach (14)

Bulwersująca poprawka uznająca litewski nacjonalizm za ustrój totalitarny, nagrodzono zasłużone Polki, magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, dyskusja „Agenda na przyszłość: synchronizacja polityki w obliczu wyzwań”, Koncert bożonarodzeniowy „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Restart stosunków polsko-litewskich, nie będzie funduszu na rozwój Wileńszczyzny, zmarł Jan Mincewicz, Kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża (25)

W programie nowego rządu znalzło się miejsce na naprawę stosunków z Polską, minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius na spotkaniu ministrów MSZ NATO w Brukseli zaprosił ministra MSZ RP Witolda Waszczykowskiego do Wilna, kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża.

Grupa parlamentarna "3 Maja" na rzecz Wileńszczyzny, „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", Steczkowska i Tchakounte w Wilnie, Festiwal Poezji Słowiańskiej (1)

W Sejmie RL powołano grupę parlamentarną "3 Maja", której zadaniem będzie opracowanie długoterminowej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie, nauczyciel i działacz społeczny Žilvinas Radavičius zaprosił na tradycyjne „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", koncert Justyny Steczkowskiej, koncert króla bluesa Rolanda Tchakounte, Festiwal Poezji Słowiańskiej.
Facebook pl.DELFI.lt