Informacja o zasadach i terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych

 (2)
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych na rok 2014, które mają być realizowane za pośrednictwem placówki.

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie tabelki/wniosku, którą należy wypełnić w programie Excel, a następnie przesłać na adres mailowy: wilno.amb.wk@msz.gov.pl

Zgłoszenia i instrukcję wypełniania można znaleźć tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

16. 10. 2013 r. - w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na pierwszą połowę 2014 roku (lub na cały rok),
12. 04. 2014 r. - w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na drugą połowę roku 2014.

Zawracamy uwagę, iż wszystkie kwoty należy podawać w euro (wg przelicznika 1 EUR = 3,4505 LTL), ponadto każdy wniosek powinien zostać przesłany w osobnym pliku.

Wnioski składane w innej formie niż podana, wypełnione niewłaściwie lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Uwaga:

Projekt powinien zostać zrealizowany oraz rozliczony do 31 grudnia 2013 r. W przypadku długofalowych zadań proponujemy podział działań na etapy (część zostanie wykonana w 2014 r., a część w 2015 r.).

Dofinansowanie można uzyskać przede wszystkim na:

W ramach funduszu Szkolnictwo polskie za granicą:

- zakup materiałów niezbędnych do nauki, tj. zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych i książek
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych
- organizację/udział w konferencjach oświatowych,
- warsztaty edukacyjne dla nauczycieli j. polskiego,
- organizację zajęć dodatkowych,
- organizację imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży takich jak olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego,
- wycieczki edukacyjne

W ramach funduszu Kultura i sztuka oraz pozostała działalność:

- organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za Granicą oraz aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. organizację:
- konferencji, seminariów,
- obchodów ważnych rocznic historycznych,
- kombatanckich uroczystości rocznicowych,
- wieczorów autorskich polskich artystów,
- koncertów,
- wystaw,
- przedstawień oraz warsztatów teatralnych,
- dni kultury polskiej,
- zakup instrumentów muzycznych,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup lub przygotowanie wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą,
- funkcjonowanie czasopism polonijnych
- funkcjonowanie punktów porad prawnych dla mniejszości polskich,
- zakładanie polonijnych stron internetowych,
- komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych

W ramach funduszu Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju:

- koszty wynajmu autokarów, bilety kolejowe do Polski itp.
- zakup prowiantu, niezbędnej odzieży czy przyborów do higieny osobistej dla uczestników kolonii/obozów.
- w uzasadnionych przypadkach możliwe jest również pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Polsce

W ramach funduszu Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą:

- zakup zniczy, wieńców i kwiatów w związku z upamiętnieniem miejsc związanych z życiem i działalnością Polaków za granicą czy uroczystościami na cmentarzach
- utrzymanie cmentarzy i tablic pamiątkowych oraz dofinansowanie realizacji pomników i tablic

Zwracamy uwagę na konieczność szczegółowego//skrupulatnego zaplanowania projektu przed zgłoszeniem go do Wydziału Konsularnego oraz starannego wypełnienia wniosku. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do placówki jeszcze przed jego rozpoczęciem. Działania odstępujące od mogą nastąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe podanie (poza wnioskiem) w mailu informacji na temat składanych projektów na 2014 rok do fundacji oraz innych partnerów wraz z wysokością kwot, o które organizacja wystąpiła.

Zwracamy uwagę, iż na organizacji spoczywa obowiązek skrupulatnego zaplanowania projektu, przedstawienia we wniosku realnych, racjonalnych kosztów, a następnie prawidłowego ich rozliczenia. Wszelkie zmiany w pozycjach kosztorysu, harmonogramie czy sposobie realizacji zaakceptowanego projektu powinny zostać zgłoszone do Wydziału Konsularnego jeszcze przed jego rozpoczęciem; łączy się to bowiem z uzyskaniem przez placówkę pozytywnej decyzji Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

Zostaw komentarz
albo komentuj anonimowo tutaj
Publikując komentarz zgadzasz się z zasadami komentowania
Czytaj komentarze Czytaj komentarze
 

Litwa

Życzenia Świąteczne, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb na Dakarze (51)

Życzenia noworoczne prezydent Dalii Grybauskaitė, Orędzie Noworoczne Prezydenta RP, Biały Orzeł i Czarny Jastrząb będą polować na dobry wynik na Dakarze.

Sejm RL za wzmocnieniem współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą sukcesy w imprezach sportowych na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie (14)

Sejm przyjął rezolucję w sprawie wzmacniania ścisłej międzyparlamentarnej współpracy z Polską, obniżenie wieku emerytalnego w Polsce, młodzi Polacy odnoszą kolejne sukcesy w imprezach sportowych odbywających się na Litwie, premiery od polskich teatrów na Litwie.

"Nacjonalizm litewski" nie trafił do Sejmu RP, nagrodzono zasłużone Polki, Magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach (14)

Bulwersująca poprawka uznająca litewski nacjonalizm za ustrój totalitarny, nagrodzono zasłużone Polki, magiczny wieczór kolęd Ambasady RP w Wilnie, dyskusja „Agenda na przyszłość: synchronizacja polityki w obliczu wyzwań”, Koncert bożonarodzeniowy „Pojedynek stulecia: skrzypce i gitara" w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Restart stosunków polsko-litewskich, nie będzie funduszu na rozwój Wileńszczyzny, zmarł Jan Mincewicz, Kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża (25)

W programie nowego rządu znalzło się miejsce na naprawę stosunków z Polską, minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius na spotkaniu ministrów MSZ NATO w Brukseli zaprosił ministra MSZ RP Witolda Waszczykowskiego do Wilna, kolędy w karaoke, Polska na Międzynarodowym Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym, spektakl „Oskar i Pani Róża.

Grupa parlamentarna "3 Maja" na rzecz Wileńszczyzny, „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", Steczkowska i Tchakounte w Wilnie, Festiwal Poezji Słowiańskiej (1)

W Sejmie RL powołano grupę parlamentarną "3 Maja", której zadaniem będzie opracowanie długoterminowej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie, nauczyciel i działacz społeczny Žilvinas Radavičius zaprosił na tradycyjne „Popołudnie przyjaźni narodów", wystawa „Papież wolności", koncert Justyny Steczkowskiej, koncert króla bluesa Rolanda Tchakounte, Festiwal Poezji Słowiańskiej.
Facebook pl.DELFI.lt